مجله تخت گاز شماره 92 – بهار 1403 (نسخه PDF)

مجله تخت گاز شماره 92 – بهار 1403

تست و بررسی اختصاصی انواع خودروهای روز بازار در مجله تخت گاز

تیونینگ، کلاسیک، مسابقات، هات راد، ماکت ها،  تازه های خودرویی ایران و جهان، دانستنیها و حتی بخش صنایع مدرن هوایی ، همگی بخش های متنوع و جذاب مجله تخت گاز هستند!

99,000 تومان

مجله تخت گاز شماره 91 – پاییز ۱۴۰۲ (نسخه PDF)

مجله تخت گاز شماره 91 – پاییز 1402

تست و بررسی اختصاصی انواع خودرو و موتورسیکلت در مجله تخت گاز

تیونینگ، کلاسیک، مسابقات، هات راد، ماکت ها،  تازه های خودرویی ایران و جهان، دانستنیها و حتی بخش صنایع مدرن هوایی ، همگی بخش های متنوع و جذاب مجله تخت گاز هستند!

99,000 تومان

مجله تخت گاز شماره ۹۰ – بهار ۱۴۰۲ (نسخه PDF)

مجله تخت گاز شماره 90 – بهار 1402

 

99,000 تومان

مجله تخت گاز شماره 89 – پاییز 1401 (نسخه PDF)

مجله تخت گاز شماره 89 – پاییز 1401

تست و بررسی اختصاصی انواع خودرو و موتورسیکلت در مجله تخت گاز

تیونینگ، کلاسیک، مسابقات، هات راد، ماکت ها،  تازه های خودرویی ایران و جهان، دانستنیها و حتی بخش صنایع مدرن هوایی ، همگی بخش های متنوع و جذاب مجله تخت گاز هستند!

99,000 تومان

مجله تخت گاز شماره 88 – تابستان 1401 (نسخه PDF)

مجله تخت گاز شماره 88 – تابستان 1401

تست و بررسی اختصاصی انواع خودرو و موتورسیکلت در مجله تخت گاز

تیونینگ، کلاسیک، مسابقات، هات راد، ماکت ها،  تازه های خودرویی ایران و جهان، دانستنیها و حتی بخش صنایع مدرن هوایی ، همگی بخش های متنوع و جذاب مجله تخت گاز هستند!

99,000 تومان

مجله تخت گاز شماره 87 – بهار 1401 (نسخه PDF)

مجله تخت گاز شماره 87 – بهار 1401

تست و بررسی اختصاصی انواع خودرو و موتورسیکلت در مجله تخت گاز

 

تیونینگ، کلاسیک، مسابقات، هات راد، ماکت ها،  تازه های خودرویی ایران و جهان، دانستنیها و حتی بخش صنایع مدرن هوایی ، همگی بخش های متنوع و جذاب مجله تخت گاز هستند!

99,000 تومان

مجله تخت گاز شماره 86 – پاییز 1400 (نسخه PDF)

مجله تخت گاز شماره 86 – پاییز 1400

تست و بررسی اختصاصی انواع خودرو و موتورسیکلت در مجله تخت گاز

 

تیونینگ، کلاسیک، مسابقات، هات راد، ماکت ها،  تازه های خودرویی ایران و جهان، دانستنیها و حتی بخش صنایع مدرن هوایی ، همگی بخش های متنوع و جذاب مجله تخت گاز هستند!

99,000 تومان